Като дългогодишен партньор на фирма Sun Microsystems и след това на Oracle, имаме опит със следните продукти:

  • Хардуер – Сървъри (SPARC и x86), Инженерни системи, Системи за съхранение на данни и SunRay тънки клиенти
  • Инфраструктурен софтуер –  Oracle Solaris, Oracle Enterprise Linux, Oracle VM (SPARC и x86), Oracle Secure Global Desktop, Oracle Enterprise Manager, Oracle Secure Backup
  • Комуникационен софтуер – Oracle Communications Unified Communications  Suite (CUCS)

 

 

От партньорството си с Microsoft сме придобили компетенции в следните продукти:

  • Инфраструктурен софтуер – Microsoft Windows OS (Desktop/Server), Active Directory, Виртуализация (Hyper-V, RDSH), System Center
  • Комуникационен софтуер – Microsoft Exchange

 

 

Имаме опит в изграждането на мрежова инфраструктура за съхранение на данни и мрежи за IP комуникация  с продукти на Brocade / Foundry.


 

 

Тортуга Солюшънс е един от първите партньори на Fortinet в България. Имаме дълбоки познания и изградени решения с техни продукти като: FortiGate, FortiSwith, FortiWiFi, FortiManager и FortiAnylizer.


 

 

За архивиране на информация използваме BackupExec и NetBackup.


 

 

 

При дългогодишната ни работа в областта на ИТ услугите, се е налагало да използваме и имаме опит със следните продукти:

  • Сървърен хардуер: Всякакви х86 ширпотреби  (Supermicro, Tyan, HP, Dell, Lenovo и други)
  • Мрежови хардуер: Всякакви мрежови ширпотреби  (Mikrotik, Ubiquity Networks и други)
  • Операционни системи: Linux (OpenSuse, Ubuntu/Debian, CentOS)
  • Сървъри и приложения: Apache, Nginx, MySQL, Postrgresql, 389 Directory Server, WordPress, LifeRay, Asterisk PBX и други.