Консултантски услуги

 • Анализ на състоянието на ИТ инфраструктурата на клиента.
 • Анализ на съответствието между нуждите на бизнеса и текущата ИТ инфраструктура.
 • Консултации при планиране на ИТ инфраструктура.
 • Предоставяне на ноу-хау натрупано в Тортуга Солюшънс.

Инженерни услуги

Проектиране, изграждане и защита на критична и бизнес ИТ инфраструктура в следните области:

 • Сървърна инфраструктура и инфраструктура за съхранение на данни;
 • Комуникационна – Мрежова, гласова (VoIP), пощенска (Mail), за съобщения (Messaging).
 • Системи за защита на комуникации и данни – Защитни стени, криптиращи устройства, системи за архивиране на информация и други.
 • Системи за наблюдение на ИТ инфраструктура и оповестяване.

Технически услуги

 • Управление и техническа поддръжка на критични и бизнес ИТ системи
 • Декомисионизация на ИТ системи
 • Техника и ИТ Инфраструктура под наем
 • Колокация на клиентска ИТ инфраструктура

ИТ Аутсорсинг

Прехвърляне към Тортуга Солюшънс на всички дейности свързани с ИТ.

 • Позволява на малките и средни компанни да се фокусират върху основните си бизнес дейности.
 • Спестява средства и време от набиране на ИТ персонал
 • Спестява инвестиции в несвойствени за компаниите дейности по планиране, изграждане и поддръжка на ИТ инфраструктура.